Set Default Page Add to Favorites Send This Page to Friend ReadyPlanet.com
dot
dot dot
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.jobthaihotel.com
สูตรไม่ลับของการพัฒนาองค์ความรู้….สู่ตัวคุณเอง article

 

ความรู้นั้นอยู่รอบๆ ตัวเรา....เพียงแต่ว่าเรารู้จักมันมากน้อยแค่ไหน

บทความ / สาระน่ารู้

ความรู้นั้นอยู่รอบๆ ตัวเรา....เพียงแต่ว่าเรารู้จักมันมากน้อยแค่ไหน

สูตรไม่ลับของการพัฒนาองค์ความรู้….สู่ตัวคุณเอง

ไม่ว่าคุณจะเข้าไปทำงานในสถานที่ใดก็ตาม คุณคงมีความต้องการและความมุ่งหวังที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในงานที่รับผิดชอบทั้งงานในปัจจุบันและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในอนาคตให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเข้าใจว่าคงจะไม่มีใครที่ไม่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน หลายต่อหลายคนพยายามหาโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม

หัวใจของการพัฒนาตนเองในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จอยู่ที่กระบวนการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง โดยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) นั่นก็คือ การไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ขวนขวายและกระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้รู้จักฟัง คิด ถาม และจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับและเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ดังนั้นจึงขอเสนอวิธีการง่าย ๆ ในการสร้างกระบวนการของการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้


การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)

จุดเริ่มต้นของการสร้างและพัฒนาระบบความรู้ของคุณอยู่ที่ "ตัวคุณเอง" มีหลายต่อหลายคนสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพของตนด้วยการใส่หัวใจในอาชีพที่คุณทำ นั่นก็คือ "สนใจ.. ใส่ใจ.. ตั้งใจ..จากใจ" ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใด ๆ ก็ตาม หากคุณทำงานด้วยความสนใจ รักในสิ่งที่กำลังทำ ใส่ใจในการพัฒนาตนเอง ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และทำงานทุกอย่างจากใจของคุณเอง คุณย่อมต้องประสบผลสำเร็จในอาชีพของคุณอย่างแน่นอน

อาชีพทุกอาชีพเมื่อคุณใส่หัวใจลงไปแล้วหล่ะก็ แน่นอนว่าคุณจะเกิดความรู้สึกอยากและปรารณาให้งานของคุณนั้นประสบผลสำเร็จ สิ่งนี้เองทำให้คุณขวนขวายหาข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตัวคุณเองอยู่เสมอ (ไม่จำเป็นต้องมีใครมาบังคับ) โดยอาจจะใช้เวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาการทำงาน หรือใช้เวลาในวันหยุดของคุณเพื่อแสวงหาความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ และหาโอกาสฝึกฝนในสิ่งที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของตัวคุณเอง…มีวิธีการหลากหลายวิธีสำหรับการเรียนรู้โดยตัวคุณเอง..ลองค้นหาวิธีการที่โดนใจคุณและคุณมีเวลาว่างพอที่จะทำได้ ดังนี้


เรียนรู้จากการอ่าน : ความรู้ต่าง ๆ ย่อมเพิ่มพูนได้จากการอ่านหนังสือ ตำราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต


เรียนรู้จากการฟัง : การฟังวิทยุ หรือดูโทรทัศน์ รวมทั้งการพบปะสังสรรค์กับกลุ่มคนต่าง ๆ เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้คุณมีความรู้มากขึ้น


เรียนรู้จากการถาม : การถามเป็นการสร้างความกระจ่างในข้อมูลที่สงสัยและไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่ โดยการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากหัวหน้างาน จากเพื่อนร่วมงาน จากเพื่อนที่ทำงานในสายอาชีพเดียวกัน


เรียนรู้จากการคิด : คุณสามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยการคิดนอกกรอบ โดยมีความยืดหยุ่นทางความคิด กล้าที่จะดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิม ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องยึดและทำตามกรอบหรือวิธีการเดิมที่กำหนดเสมอไป

การเรียนรู้ในขณะทำงาน (On the Job Learning)

นอกจากคุณจะพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ จากการขวนขวายด้วยตัวคุณเองแล้ว คุณสามารถเพิ่มพูนความรู้จากงานที่กำลังทำอยู่ เป็นการฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งคุณจะมีการเรียนรู้ในงานนั้นอย่างอัตโนมัติ โดยคุณเองอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังเรียนรู้งานของคุณอยู่ ทั้งนี้การเรียนรู้ในขณะทำงานจะเกิดขึ้นจากปัจจัยเกื้อหนุนในการส่งเสริมให้คุณมีโอกาสได้เรียนรู้ ดังนี้
เรียนรู้จากการสอน/เสนอแนะในงาน : หัวหน้าโดยตรง หรือเพื่อนร่วมงานของคุณที่มีประสบการณ์ในงานนั้น ๆ จะมีบทบาทอย่างมากในการสอนหรือเสนอแนะแนวทางและวิธีการทำงานต่าง ๆ ให้กับคุณ


เรียนรู้จากปัญหาหรือข้อผิดพลาดในงาน : การทำงานใด ๆ ก็ตาม ย่อมต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพียงขอให้คิดเสมอว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ไขและเป็นสิ่งท้าทายที่ควรจัดการ เพราะปัญหาจะทำให้คุณเกิดกระบวนการของการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ดังนั้นคุณไม่ควรวิตกกังวลต่อปัญหาที่เผชิญอยู่


เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก: สืบเนื่องจากการที่คุณมีความคิดนอกกรอบ คิดอย่างเดียวไม่พอ คุณควรจะนำความคิดของคุณมาปฏิบัติและทดลองว่าสามารถทำได้หรือไม่ มีข้อแก้ไขและต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ซึ่งวิธีการนี้เองจะช่วยให้คุณมีพัฒนาการขององค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ


เรียนรู้จากโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน: หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ทำงานได้หลากหลายหน้าที่งาน ย่อมจะทำให้คุณมีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตัวคุณเอง ซึ่งการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานจะทำให้คุณเป็นผู้รอบรู้ในงานที่หลากหลาย…ขอให้ตระหนักไว้เสมอว่า…ผู้รอบรู้ย่อมได้เปรียบ

การเรียนรู้จากการฝึกอบรม (Learning From Training Program)

อีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้สู่ตัวคุณเองได้ นั่นก็คือ การเรียนรู้จากการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดขึ้น บางคนเห็นว่าการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่เสียทั้งเวลาและการทำงาน ปฏิเสธไม่ยอมเข้ารับการฝึกอบรม ไม่เชื่อว่าการฝึกอบรมสามารถทำให้คุณทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น…ความคิดดังกล่าวนั้นไม่จริงเสมอไป หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่รู้จักคิดและประยุกต์ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาใช้ในการทำงาน..คุณย่อมเห็นผลที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ อย่างแน่นอน…

ทั้งนี้รูปแบบของโครงการฝึกอบรมที่พบเห็นโดยส่วนใหญ่ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

In House Training : เป็นการอบรมจากหลักสูตรที่บริษัทเป็นผู้จัดขึ้นเอง โดยอาจเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกเป็นผู้ฝึกสอนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตน
Public Training : หัวหน้าของคุณจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและจัดส่งให้คุณเข้ารับการอบรมในหลักสูตรภายนอกที่จัดขึ้น นอกจากนี้ตัวคุณเองอาจเป็นผู้หนึ่งในการเสนอขออนุมัติเพื่อเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรจากภายนอกก็ย่อมได้
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง (Self Learning) การเรียนรู้ในขณะทำงาน (On the Job Learning : OJL) และการเรียนรู้จากการฝึกอบรม (Learning From Training Program) ย่อมจะมีส่วนช่วยให้คุณมีพัฒนาการขององค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากคุณเข้าใจ และมีการนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการทำงานของตัว
Hotel Staff Tips !!

ความหมายและประวัติการโรงแรม article
ประเภทของโรงแรมและการแบ่งระดับชั้น article
ลักษณะของงานโรงแรม article
ระบบบริหารโรงแรม article
การจัดองค์การและหน้าที่ของงานโรงแรม article
Bell Captain / Head Porter / Chief Concierge article
คุณมีปัญหา 1 ใน 6 ข้อต่อไปนี้ ในการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ ? article
Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเขียนและพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้มาตรฐาน article
การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์ article
ทักษะที่จะช่วยพัฒนาความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน article
ศิลปะการพูดในการสัมภาษณ์ article
เทคนิคมือโปรสัมภาษณ์งานแบบชัวร์ article
ตัวอย่างการเขียนประวัตฺสำหรับนักศึกษาสมัครงาน article
ชนิดและกรรมวิธีของการสัมภาษณ์งาน article
Top Ten Ways to Improve Your English article
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลจำเป็นในการสมัครงาน article
ต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ article
Tense กาลเวลา ทำไมต้องเรียน แล้ว Tense มันแปลว่าอะไร article
เปลี่ยนงานอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง article
Thanking Someone ( การขอบคุณ) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน article
ข้อที่ต้องระวังในการกรอกใบสมัคร article
10 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรื่องงานที่สมัคร article
MAKING A ROOM RESERVATION การรับจองห้องพัก และ Greeting การกล่าวทักทาย articledot
Member Login : สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Thai Associations & Clubs
dot
bulletJobthaihospital.com
bulletพ.ร.บ. โรงแรม 2478
bulletTravel Directory
bulletThai Hotels Association
bulletNortheast Hotels Asso.
bulletEHK (Housekeeping Club)
bulletAccor Hotels Jobs
bulletKoh Samui's Chef Asso.
bulletHR Association of Samui
bulletTourism Thailand
bulletMini. Wages ค่าจ้างขั้นต่ำ '47
bulletHotels & Resorts News
bulletThai Hospitality News
bulletWorld Hotel News In Brief
bulletHOTELTRAVELCENTER.com
bulletChat Room คลิกเข้ามาคุยกัน !
bulletราคาห้องพักสำหรับ สมาชิก ThaiHotelStaff
dot
รายการสินค้า
dot
bulletCD Rom - English Learning
bulletShopping Cart
bulletการชำระเงิน
dot
Inter Hotels & Resorts Groups
dot
bulletAll Hotel Chains Links
bulletAccor Hotels Group
bulletBanyantree Group
bulletConrad hotels Group
bulletHyatt Hotels Group
bulletIntercontinental Group
bulletLemeridien Group
bulletMarriott Group
bulletMandarin Oriental Group
bulletPeninsula Group
bulletShangri-la Group
bulletSixsenses Group
bulletStarwood Group
bulletSummit Group
bulletZenith Hotels Group
dot
Thai Hotels & Resorts Groups
dot
bulletคลิกหางานโรงแรมและรีสอร์ท (เว็บเพื่อนบ้าน)
bulletRoyal Garden Group
bulletCentral hotels Group
bulletDusit Hotels Group
bulletAmari Group
bulletImperial Hotels Group
bulletAsia hotels Group
bulletBaiyoke Hotel Group
bulletSiam City hotels Group
bulletPinnacle hotels Group
bulletRoyal Princess Group
bulletAmbassador Group
bulletFelix hotels Group
bulletPansea Group
bulletPavilion hotels Group
bulletRegent Group
bulletKanarybay Group
bulletRoyal River Group
bulletSawasdee Hotels Group
bulletJomtien Pattaya Group
bulletChaleena Hotel Group
bulletTown InTown Hotel Group
dot
E-Card ส่งอีการ์ดให้เพื่อน
dot
bulletส่งอีการ์ดให้เพื่อนๆโรงแรม
bulletbanner add fee
dot
Other Bangkok Hotels
dot
bulletAlexanderbangkok
bulletArnoma hotel
bulletBangkokcentrehotel
bulletBangkokpalace
bulletCenturypark hotel
bulletChaophyapark.
bulletClassic Place
bulletDavis bangkok
bulletEmerald hotel
bulletEvergreen
bulletFortune hotel
bulletFour wings
bulletSukhothai Hotel
dot
Embassy สถานฑูต
dot
bulletEmbassy of USA.
bulletEmbassy of UK.
bulletThai Embassy at USA
bulletThai Consulate in Shanghai
bulletPimalai
bulletKamala Bay Terrace Resort
dot
Hotel & Tourism Universitys
dot
bulletสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการโรงแรม/ท่องเที่ยว
bulletI-Tim
bulletKasem Bundit University
bulletDusit Thani College
bulletOHAP (Oriental)
bulletTourism at Ubon Rat. U.
dot
E-Learning Web
dot
bulletธุรกิจท่องเที่ยวฯ
bulletTOEFL Listening Test
bulletTOEFL Gramma
bulletHEP thailand
dot
Other Links
dot
bulletHospitality Awards
dot
Inter Association Links
dot
bulletCalifornia Restaurant Asso.
bulletFlorida Restaurant Asso.
bulletHawaii Restaurant Asso.
dot
Thai Hospitality Links
dot
bulletChef Thai
bulletCocktail
bulletBartender
bulletThai Kitchen
dot
Foods Menu
dot
bulletTip Foods
bulletT- Aroi
bulletCulture-Thai Food
bulletThai Foods Story
dot
Visitors Report
dot
bulletสถิติผู้เข้าชมเว็บต่อวัน


call us 0895894111
ศูนย์รวมงานโรงแรมและงานบริการทั่วไทย Hospitality Jobs Center
call us 0895894111


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.ThaiHospitalityJobs.com