Set Default Page Add to Favorites Send This Page to Friend ReadyPlanet.com
dot
dot dot
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.jobthaihotel.com
ทักษะที่จะช่วยพัฒนาความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน article

  


1. การค้นหาประโยคที่บรรจุความคิดหลัก ( Topic Sentence ) ของเรื่อง
หมายเหตุ : ประโยคความคิดหลักของเรื่อง มักจะพบที่ประโยคแรกของย่อหน้านั้นๆ หรือบางครั้งผู้เขียนอาจสรุปไว้ตอนกลาง หรือตอนท้ายของย่อหน้านั้นก็ได้ ดังนั้น จึงควรอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดก่อน

2. การค้นหาความคิดหลัก ( Main Idea )
หมายเหตุ : ในเรื่องหนึ่งๆ ผู้เขียนมักจะแสดงความคิดหลักไว้เพียงความคิดเดียวเท่านั้น ส่วนประโยคอื่นๆเป็นเพียงข้อความ ขยาย ( Supporting Statement )

3. การค้นหาข้อความที่แสดงเป็นนัย ( Implications and Inferences ) ไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถตีความจากเนื้อเรื่องได้ หมายเหตุ : ผู้เขียยนมักจะแสดงไว้เป็นนัย โดยสังเกตุดูความถี่ว่าผู้เขียนกล่าวถึงมากน้อยเพียงใด หรือแสดงความคิดว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพอๆกันหรือไม่

4. การวินิจฉัยอารมณ์ของผู้เขียน ( The mod of the writer )
หมายเหตุ : การวินิจฉัยลักษณะนี้ควรใช้เมื่อเนื้อเรื่องที่อ่านเป็นนวนิยาย หรือ บทความ เป็นต้น

5. การค้นหารายละเอียดเฉพาะเจาะจงที่มีอยู่ในข้อความ ( The specific detail mentioned in the passage )

6. การวินิจฉัยความหมายของคำศัพท์ ( The meaning of strange words ) ที่ใช้ในเรื่องที่อ่านกลวิธี
การอ่านอย่างรวดเร็ว

 

 กลวิธีการอ่านอย่างเร็วมีดังนี้

1. กลวิธีการอ่านแบบผ่านตา
การอ่านแบบผ่านตา เป็นวิธีการอ่านข้อความแบบเร็วและอ่านข้สมเป็นตอนๆ ซึ่งการอ่านแบบนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก


2 ประการ คือ เพื่อเก็บใจความสำคัญโดยทั่วไป และเพื่อเก็บรายละเอียดที่สำคัญบางอย่างเท่านั้น

วิธีการอ่านแบบผ่านตาที่ควรปฎิบัติมีดังนี้


1. การอ่าน 2-3 คำแรก และ 2-3 คำสุดท้ายในแต่ละประโยค
หมายเหตุ : โดยจะอ่านข้ามหรือมองผ่านส่วนที่คิดว่าไม่มีความสำคัญในประโยคนั้นไปเลย


2. การคิดและคาดการแนวความคิดของเรื่องที่อ่านไว้ล่วงหน้าก่อนการอ่านจริง
หมายเหตุ : การอ่านในลักษณะนี้จะอ่านในเฉพาะคำหรือวลีที่สำคัญในแต่ละย่อหน้าเท่านั้น


3. การอ่านส่วนแรกของประโยคอย่างเร็ว
หมายเหตุ : ในขณะที่อ่านให้สายตาจับอยู่ทางด้านซ้ายมือของแต่ละประโยคตลอดเวลาโดยจะอ่านเพียง 1/3 ของทุกประโยค


4. การอ่านเฉพาะส่วนกลางของหน้าหนังสือ
หมายเหตุ : เป็นการอ่านเกือบทุกประโยค โดยสายตาจับอยู่ที่ตอนกลางของหน้
หนังสือเท่านั้น


5. การอ่านเฉพาะคำหรือวลีที่สำคัญซึ่งอาจมีสัญลักษณ์พิเศษ หรือใช้การเน้นข้อความ
หมายเหตุ : จุดมุ่งหมายสำคัญคือ เพื่อเก็บรายละเอียดมากกว่าที่จะจับใจความสำคัญ


2. การอ่านแบบพิจารณา
การอ่านแบบพิจารณา มิใช่การอ่านในแบบที่เข้าใจกันโดยทั่วไปแต่เป็นการอ่านที่ต้องใช้ความเร็วสูงมากโดยจะต้อง จับประเด็นที่ต้องการให้ได้ ดังนั้นในขณะที่อ่านจึงต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่า กำลังค้นหาอะไรอยู่ หากเป็นข้อความ ยาวๆควรอ่านเร็วๆก่อน หนึ่งครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าตอนใดบ้างที่สำคัญแล้วจึงค่อยกลับมาอ่านตอนนั้นอย่างคร่าวๆ เพื่อจับประเด็นอีกครั้งหนึ่ง การอ่านแบบพิจารณาเป็นกลวิธีการอ่านอย่างเร็วและคร่าวๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อจะค้นหาข้อมูลหรือคำตอบ เฉพาะคำถามบางข้อเท่านั้น เช่น การค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์ เป็นต้น ดังนั้นเมื่ออ่านแบบพิจารณรจึงมุ่งเพียง หารายชื่อตัวเลขหรือข้อมูลบางอย่าง เพื่อใช้อ้างอิงหรือสนับสนุนทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ต้องการให้กระจ่างยิ่งขึ้น


หมายเหตุ : การอ่านแบบพิจารณา ไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรือรู้ความหมายของคำศัพท์ในข้อความนั้นๆหมดทุกคำ เพราะจุดมุ่งหมายนั้นคือ ต้องการหาคำบางคำตัวเลขบางตัวหรือความคิดบางอย่างเท่านั้น การจดจำเนื่อหาสาระของเรื่องที่อ่านได้ เป็นเพียงความสามารถในขั้นต้นเท่านั้น แต่ความสามารถที่สูงกว่า และมีประโยชน์มากกว่า คือ  ความสามารถในการเข้าใจเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และตีความในประเด็นต่างๆได้ เช่น    รู่ว่าความคิดหลัก ( Main Idea ) ของเรื่องคืออะไรไทยโฮเต็ลสตาฟ.คอม
Hotel Staff Tips !!

ความหมายและประวัติการโรงแรม article
ประเภทของโรงแรมและการแบ่งระดับชั้น article
ลักษณะของงานโรงแรม article
ระบบบริหารโรงแรม article
การจัดองค์การและหน้าที่ของงานโรงแรม article
Bell Captain / Head Porter / Chief Concierge article
คุณมีปัญหา 1 ใน 6 ข้อต่อไปนี้ ในการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ ? article
Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเขียนและพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้มาตรฐาน article
สูตรไม่ลับของการพัฒนาองค์ความรู้….สู่ตัวคุณเอง article
การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์ article
ศิลปะการพูดในการสัมภาษณ์ article
เทคนิคมือโปรสัมภาษณ์งานแบบชัวร์ article
ตัวอย่างการเขียนประวัตฺสำหรับนักศึกษาสมัครงาน article
ชนิดและกรรมวิธีของการสัมภาษณ์งาน article
Top Ten Ways to Improve Your English article
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลจำเป็นในการสมัครงาน article
ต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ article
Tense กาลเวลา ทำไมต้องเรียน แล้ว Tense มันแปลว่าอะไร article
เปลี่ยนงานอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง article
Thanking Someone ( การขอบคุณ) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน article
ข้อที่ต้องระวังในการกรอกใบสมัคร article
10 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรื่องงานที่สมัคร article
MAKING A ROOM RESERVATION การรับจองห้องพัก และ Greeting การกล่าวทักทาย articledot
Member Login : สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Thai Associations & Clubs
dot
bulletJobthaihospital.com
bulletพ.ร.บ. โรงแรม 2478
bulletTravel Directory
bulletThai Hotels Association
bulletNortheast Hotels Asso.
bulletEHK (Housekeeping Club)
bulletAccor Hotels Jobs
bulletKoh Samui's Chef Asso.
bulletHR Association of Samui
bulletTourism Thailand
bulletMini. Wages ค่าจ้างขั้นต่ำ '47
bulletHotels & Resorts News
bulletThai Hospitality News
bulletWorld Hotel News In Brief
bulletHOTELTRAVELCENTER.com
bulletChat Room คลิกเข้ามาคุยกัน !
bulletราคาห้องพักสำหรับ สมาชิก ThaiHotelStaff
dot
รายการสินค้า
dot
bulletCD Rom - English Learning
bulletShopping Cart
bulletการชำระเงิน
dot
Inter Hotels & Resorts Groups
dot
bulletAll Hotel Chains Links
bulletAccor Hotels Group
bulletBanyantree Group
bulletConrad hotels Group
bulletHyatt Hotels Group
bulletIntercontinental Group
bulletLemeridien Group
bulletMarriott Group
bulletMandarin Oriental Group
bulletPeninsula Group
bulletShangri-la Group
bulletSixsenses Group
bulletStarwood Group
bulletSummit Group
bulletZenith Hotels Group
dot
Thai Hotels & Resorts Groups
dot
bulletคลิกหางานโรงแรมและรีสอร์ท (เว็บเพื่อนบ้าน)
bulletRoyal Garden Group
bulletCentral hotels Group
bulletDusit Hotels Group
bulletAmari Group
bulletImperial Hotels Group
bulletAsia hotels Group
bulletBaiyoke Hotel Group
bulletSiam City hotels Group
bulletPinnacle hotels Group
bulletRoyal Princess Group
bulletAmbassador Group
bulletFelix hotels Group
bulletPansea Group
bulletPavilion hotels Group
bulletRegent Group
bulletKanarybay Group
bulletRoyal River Group
bulletSawasdee Hotels Group
bulletJomtien Pattaya Group
bulletChaleena Hotel Group
bulletTown InTown Hotel Group
dot
E-Card ส่งอีการ์ดให้เพื่อน
dot
bulletส่งอีการ์ดให้เพื่อนๆโรงแรม
bulletbanner add fee
dot
Other Bangkok Hotels
dot
bulletAlexanderbangkok
bulletArnoma hotel
bulletBangkokcentrehotel
bulletBangkokpalace
bulletCenturypark hotel
bulletChaophyapark.
bulletClassic Place
bulletDavis bangkok
bulletEmerald hotel
bulletEvergreen
bulletFortune hotel
bulletFour wings
bulletSukhothai Hotel
dot
Embassy สถานฑูต
dot
bulletEmbassy of USA.
bulletEmbassy of UK.
bulletThai Embassy at USA
bulletThai Consulate in Shanghai
bulletPimalai
bulletKamala Bay Terrace Resort
dot
Hotel & Tourism Universitys
dot
bulletสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการโรงแรม/ท่องเที่ยว
bulletI-Tim
bulletKasem Bundit University
bulletDusit Thani College
bulletOHAP (Oriental)
bulletTourism at Ubon Rat. U.
dot
E-Learning Web
dot
bulletธุรกิจท่องเที่ยวฯ
bulletTOEFL Listening Test
bulletTOEFL Gramma
bulletHEP thailand
dot
Other Links
dot
bulletHospitality Awards
dot
Inter Association Links
dot
bulletCalifornia Restaurant Asso.
bulletFlorida Restaurant Asso.
bulletHawaii Restaurant Asso.
dot
Thai Hospitality Links
dot
bulletChef Thai
bulletCocktail
bulletBartender
bulletThai Kitchen
dot
Foods Menu
dot
bulletTip Foods
bulletT- Aroi
bulletCulture-Thai Food
bulletThai Foods Story
dot
Visitors Report
dot
bulletสถิติผู้เข้าชมเว็บต่อวัน


call us 0895894111
ศูนย์รวมงานโรงแรมและงานบริการทั่วไทย Hospitality Jobs Center
call us 0895894111


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.ThaiHospitalityJobs.com