Set Default Page Add to Favorites Send This Page to Friend ReadyPlanet.com
dot
dot dot
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.jobthaihotel.com
เปลี่ยนงานอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง article

 

 

  


เปลี่ยนงานอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง


ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ชีวิตลูกจ้างอย่างเราๆต้องประสบกันคือ เมื่อถึงยามเปลี่ยนงาน เรามักจะมีจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่า "จุดลังเล" มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับการตอบรับเข้าทำงานกับที่ใหม่แล้ว เวลานั้นชีวิตเราค่อนข้างสับสน เพราะเราเริ่มลังเลใจว่างานใหม่จะดีกว่างานเก่าหรือไม่ ไปแล้วเสี่ยงหรือไม่ เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไรบ้าง โอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงเป็นอย่างไร คำถามเหล่านี้เริ่มผุดขึ้นมาในหัวสมองเราเรื่อยๆ จนบางคนไม่รู้จะหาคำตอบให้กับชีวิตได้อย่างไร จากสุขที่ได้งานใหม่กลายเป็นทุกข์ที่จะต้องตัดสินใจ

ถ้าคนไหนชอบเอาความคิดเห็นของคนอื่นมาประกอบการตัดสินใจด้วยแล้วยิ่งทำให้ชีวิตสับสนมากยิ่งขึ้น เพื่อนคนนั้นบอกว่าอย่าไปเลยอยู่ที่นี่แหละดีแล้วนี่ก็ใกล้จะได้โบนัสแล้ว ที่ใหม่มีโบนัสหรือเปล่าก็ไม่รู้ วันลาพักร้อนก็ต้องไปเริ่มนับใหม่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็น้อยกว่า เพื่อนบางคนก็บอกว่าไปเถอะเงินเดือนดีกว่าตั้งเยอะ หาไม่ได้ง่ายๆหรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้และมีอีกสารพัดคำแนะนำจากผู้หวังดีที่เอาเพียงความรู้สึกของตัวเองมาตัดสินชีวิตคนอื่น

สาเหตุสำคัญของคนที่เกิด "จุดลังเล" ขึ้นในชีวิตของคนเปลี่ยนงานมีสองประการคือ

ขาดการวางแผนชีวิต

การหางานใหม่ส่วนใหญ่เกิดจากเบื่องานเดิม เบื่อเพื่อนร่วมงาน งานไม่ท้าทาย เห็นเพื่อนๆ รุ่นเดียวกันได้เงินเดือนสูงๆ มีคนแนะนำให้สมัคร มีคนมาชักชวน งานใหม่ดูน่าสนใจดี

จะเห็นว่าปัจจัยแห่งการเปลี่ยนงานเหล่านี้เป็นปัจจัยจากภายนอกทั้งสิ้น ไม่ได้เกิดจากการวางแผนชีวิตว่าอายุแค่นี้ อายุงานแค่นี้ จะต้องมีตำแหน่งหรือเงินเดือนระดับนี้ การเปลี่ยนงานอันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอกที่กล่าวมานี้เอง จะนำเราไปสู่ความลังเลในการเปลี่ยนงาน เพราะตอนสมัครงานเราคิดหวังเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นเงินเดือนดี บริษัทมีชื่อเสียง หรือระบบการบริหารดี แต่เมื่อเราได้งานแล้ว เรานำเรื่องอีกร้อยแปดพันเก้ามาคิด และเราก็หาคำตอบไม่ได้ เพราะไม่ได้กำหนดปัจจัยแห่งการเปลี่ยนงานทั้งหมดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นคิดที่จะสมัครงาน

ขาดการวางแผนการบริหารความเสี่ยง

คนบางคนเมื่อได้งานแล้วมักจะคิดเปรียบเทียบในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เปรียบเทียบวันลาพักร้อน เปรียบเทียบเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเปรียบเทียบเฉพาะการเดินทางไปอบรมต่างประเทศ ไม่ได้มีการเปรียบเทียบภาพรวมทั้งหมดระหว่างที่ทำงานปัจจุบันกับที่ทำงานใหม่ และที่สำคัญคือเมือหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยง เช่น เสี่ยงที่จะตกงานถ้าบริษัทใหม่ซึ่งเราคิดว่าไมมีความมั่นคงหรือความมั่นคงน้อยกว่า คนส่วนมากมักจะคิดเพียงว่างานใหม่มีความเสี่ยงอะไรบ้าง แต่ไม่เคยคิดต่อไปว่าเราสามารถบริหารความเสี่ยงนั้นได้หรือไม่อย่างไร

เพื่อให้การเปลี่ยนงานในแต่ละครั้งของเรามีความเสี่ยงน้อยลงง และมีความมั่นใจต่อการตัดสินใจของตนเองมากขึ้น ผมขอแนะนำเทคนิคการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนงาน ดังนี้

กำหนดโจทย์ของชีวิต

เราต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราก่อนว่า อีกห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าเราต้องการเป็นอะไร เพราะมิฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนงานแต่ละครั้งก็ไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์ชีวิตของเราข้อไหน เช่น ถ้าเราต้องการเป็นผู้จัดการภายในสองปีข้างหน้า เราทำงานที่นี่มาแล้วห้าปี มองดูแล้วอีกสองปีข้างหน้าโอกาสที่จะเป็นระดับผู้จัดการคงเป็นไปไม่ได้เลย เราจึงคิดที่จะหางานใหม่เพื่อให้เป็นผู้จัดการ ไม่ใช่เบื่องาน เซ็งคน แล้วคิดจะเปลี่ยนงาน เราต้องเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเราว่า "ต้องเปลี่ยนงาน" เพื่อตอบสนองเป้าหมายในชีวิตที่กำหนดไว้ อย่า "อยากเปลี่ยนงาน" เพราะปัจจัยดึงดูดจากภายนอกมกกำหนดชะตาชีวิตของเรา

วางแผนบริหารความเสี่ยง

ในโลกนี้ไม่มีงานไหนและบริษัทไหนที่ไม่มีความเสี่ยง เพียงแต่ลักษณะของความเสี่ยงอาจจะแตกต่างกันไป บางที่อาจจะเสี่ยงเรื่องโอกาสความก้าวหน้า บางที่อาจจะเสี่ยงเรื่องความมั่นคง บางที่อาจจะเสี่ยงต่อความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นชีวิตนี้เราหนีไม่พ้นที่จะต้องผจญกับความเสี่ยงตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เราควรจะทำคือ ก่อนที่เราจะตัดสินใจเปลี่ยนงาน ให้เราวิเคราะห์ดูก่อนว่าการเปลี่ยนงานใหม่นั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้น และความเสี่ยงแต่ละตัวนั้นมีระดับความรุนแรงหรือเกิดผลกระทบต่อเป้าหมายในชีวิตของเรามากน้อยเพียงใด และสิ่งที่สำคัญคือเราจะมีแผนในการบริหารความาเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างไร ประเมินดูว่าเราสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้มาน้อยเพียงไร

ผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่า เราจะบริหารความเสี่ยงในการเปลี่ยนงานได้อย่างไร ถ้าวิเคราะห์แล้วเห็นว่าบริษัทใหม่ที่เราจะไปทำงานด้วยนั้นเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่และอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ อาจจะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานอันเนื่องมาจากความมั่นคงของบริษัท เราสามารถกำหนดทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงได้หลายทาง เช่น

1. ศึกษาข้อมูลของบริษัทใหม่เพิ่มเติม ในด้านการเงิน กลุ่มลูกค้า มีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศหรือไม่ ทีมผู้บริหารเป็นผูทีเคยมีประสบความสำเร็จในการบริหารที่อื่นมาหรือไม่ คู่แข่งในตลาดเป็นอย่างไร

2. ก่อนที่เราจะเข้าไปทำงานกับบริษัทใหม่ ให้ลองสมัครงานทิ้งไว้กับบริษัทอื่นๆ บ้าง เป็นการประกันความเสี่ยงว่าถ้าเราเข้าไปทำงานที่ใหม่แล้วไม่ถูกใจ อาจจะมีบริษัทอื่นที่เราเคยสมัครทิ้งไว้เรียกตัวมาก็ได้ และการที่เราเพิ่งทำงานกับที่ใหม่และจะเปลี่ยนงานนั้นไม่น่าเกลียด เพราะเราสามารถให้เหตุผลเขาได้ว่าเราสมัครไว้พร้อมกันแต่ที่นั้นเขาเรียกตัวก่อน แต่ถ้าเราเข้าไปทำงานกับที่ใหม่แล้วมายื่นใบสมัครงานในภายหลัง บางบริษัทอาจจะมองเราในแง่ลบว่าเราไม่สู้งานบ้าง มีปัญหากับที่ทำงานใหม่บ้าง

ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน และมีการวางแผนเพื่อบริหารความเสี่ยงในการเปลี่ยนงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับคนทำงานมืออาชีพ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่มีความเสี่ยง อะไรที่มีความเสี่ยงสูงมักจะนำมาซึ่งโอกาสแห่งการมีกำไรสูงและขาดทุนสูงเช่นเดียวกัน และผู้ที่สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ดีกว่าเท่านั้น จึงจะเป็นผู้ที่มีโอกาสก้าวหน้าขึ้นแท่นไปสู่ความสำเร็จ


" ความเสี่ยงคืออุปสรรคสำหรับหลายคน 


                       แต่

  ความเสี่ยงคือโอกาสสำหรับคนบางคน"

Hotel Staff Tips !!

ความหมายและประวัติการโรงแรม article
ประเภทของโรงแรมและการแบ่งระดับชั้น article
ลักษณะของงานโรงแรม article
ระบบบริหารโรงแรม article
การจัดองค์การและหน้าที่ของงานโรงแรม article
Bell Captain / Head Porter / Chief Concierge article
คุณมีปัญหา 1 ใน 6 ข้อต่อไปนี้ ในการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ ? article
Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเขียนและพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้มาตรฐาน article
สูตรไม่ลับของการพัฒนาองค์ความรู้….สู่ตัวคุณเอง article
การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์ article
ทักษะที่จะช่วยพัฒนาความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน article
ศิลปะการพูดในการสัมภาษณ์ article
เทคนิคมือโปรสัมภาษณ์งานแบบชัวร์ article
ตัวอย่างการเขียนประวัตฺสำหรับนักศึกษาสมัครงาน article
ชนิดและกรรมวิธีของการสัมภาษณ์งาน article
Top Ten Ways to Improve Your English article
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลจำเป็นในการสมัครงาน article
ต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ article
Tense กาลเวลา ทำไมต้องเรียน แล้ว Tense มันแปลว่าอะไร article
Thanking Someone ( การขอบคุณ) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน article
ข้อที่ต้องระวังในการกรอกใบสมัคร article
10 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรื่องงานที่สมัคร article
MAKING A ROOM RESERVATION การรับจองห้องพัก และ Greeting การกล่าวทักทาย articledot
Member Login : สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Thai Associations & Clubs
dot
bulletJobthaihospital.com
bulletพ.ร.บ. โรงแรม 2478
bulletTravel Directory
bulletThai Hotels Association
bulletNortheast Hotels Asso.
bulletEHK (Housekeeping Club)
bulletAccor Hotels Jobs
bulletKoh Samui's Chef Asso.
bulletHR Association of Samui
bulletTourism Thailand
bulletMini. Wages ค่าจ้างขั้นต่ำ '47
bulletHotels & Resorts News
bulletThai Hospitality News
bulletWorld Hotel News In Brief
bulletHOTELTRAVELCENTER.com
bulletChat Room คลิกเข้ามาคุยกัน !
bulletราคาห้องพักสำหรับ สมาชิก ThaiHotelStaff
dot
รายการสินค้า
dot
bulletCD Rom - English Learning
bulletShopping Cart
bulletการชำระเงิน
dot
Inter Hotels & Resorts Groups
dot
bulletAll Hotel Chains Links
bulletAccor Hotels Group
bulletBanyantree Group
bulletConrad hotels Group
bulletHyatt Hotels Group
bulletIntercontinental Group
bulletLemeridien Group
bulletMarriott Group
bulletMandarin Oriental Group
bulletPeninsula Group
bulletShangri-la Group
bulletSixsenses Group
bulletStarwood Group
bulletSummit Group
bulletZenith Hotels Group
dot
Thai Hotels & Resorts Groups
dot
bulletคลิกหางานโรงแรมและรีสอร์ท (เว็บเพื่อนบ้าน)
bulletRoyal Garden Group
bulletCentral hotels Group
bulletDusit Hotels Group
bulletAmari Group
bulletImperial Hotels Group
bulletAsia hotels Group
bulletBaiyoke Hotel Group
bulletSiam City hotels Group
bulletPinnacle hotels Group
bulletRoyal Princess Group
bulletAmbassador Group
bulletFelix hotels Group
bulletPansea Group
bulletPavilion hotels Group
bulletRegent Group
bulletKanarybay Group
bulletRoyal River Group
bulletSawasdee Hotels Group
bulletJomtien Pattaya Group
bulletChaleena Hotel Group
bulletTown InTown Hotel Group
dot
E-Card ส่งอีการ์ดให้เพื่อน
dot
bulletส่งอีการ์ดให้เพื่อนๆโรงแรม
bulletbanner add fee
dot
Other Bangkok Hotels
dot
bulletAlexanderbangkok
bulletArnoma hotel
bulletBangkokcentrehotel
bulletBangkokpalace
bulletCenturypark hotel
bulletChaophyapark.
bulletClassic Place
bulletDavis bangkok
bulletEmerald hotel
bulletEvergreen
bulletFortune hotel
bulletFour wings
bulletSukhothai Hotel
dot
Embassy สถานฑูต
dot
bulletEmbassy of USA.
bulletEmbassy of UK.
bulletThai Embassy at USA
bulletThai Consulate in Shanghai
bulletPimalai
bulletKamala Bay Terrace Resort
dot
Hotel & Tourism Universitys
dot
bulletสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการโรงแรม/ท่องเที่ยว
bulletI-Tim
bulletKasem Bundit University
bulletDusit Thani College
bulletOHAP (Oriental)
bulletTourism at Ubon Rat. U.
dot
E-Learning Web
dot
bulletธุรกิจท่องเที่ยวฯ
bulletTOEFL Listening Test
bulletTOEFL Gramma
bulletHEP thailand
dot
Other Links
dot
bulletHospitality Awards
dot
Inter Association Links
dot
bulletCalifornia Restaurant Asso.
bulletFlorida Restaurant Asso.
bulletHawaii Restaurant Asso.
dot
Thai Hospitality Links
dot
bulletChef Thai
bulletCocktail
bulletBartender
bulletThai Kitchen
dot
Foods Menu
dot
bulletTip Foods
bulletT- Aroi
bulletCulture-Thai Food
bulletThai Foods Story
dot
Visitors Report
dot
bulletสถิติผู้เข้าชมเว็บต่อวัน


call us 0895894111
call us 0895894111
call us 0895894111
ศูนย์รวมงานโรงแรมและงานบริการทั่วไทย Hospitality Jobs Center


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.ThaiHospitalityJobs.com