Set Default Page Add to Favorites Send This Page to Friend ReadyPlanet.com
dot
dot dot
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.jobthaihotel.com
ลักษณะของงานโรงแรม article

 

ลักษณะของงานโรงแรม

 

ลักษณะเฉพาะของที่พักแรม

ที่พักแรมจะมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากสินค้าประเภทอื่นๆ ดังนี้คือ

1.สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนจำกัด ( Fixed Capacity ) ไม่ว่าจะมีนักท่องเที่ยว

ต้องการห้องพักมากหรือน้อย ที่พักแรมประเภทต่าง ๆ ก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เท่ากับจำนวนห้องพักที่มีอยู่เท่านั้น

2.สูญเสียผลประโยชน์ได้โดยง่าย ( Oerishability ) เนื่องจากที่พักแรมสามารถรองรับนักท่อง

เที่ยวได้ไม่เกินจำนวนห้องพักที่มีอยู่ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ห้องพักว่างไม่มีคนพัก จะทำให้ที่พักแรมนั้นสูญเสียรายได้ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ( Low Season )  ซึ่งต่างกับสินค้าทั่วไป

ถ้าเหลือขายไม่หมดก็เก็บไว้ขายในโอกาสต่อไป

                3. เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible Nature Of Service ) เนื่องจากเป็นโรงแรมงานบริการ

จึงไม่สามารถจะจับต้องสินค้าได้  เช่น  จับต้องไม่ได้ว่าการบริการดีแค่ไหน  ห้องสะอาดแค่ไหน  ฯลฯ

                4. ขบวนการผลิต ( Production Method ) วิธีการผลิตของสินค้าบริการจะไม่ซับซ้อนเหมือนการผลิตสินค้าทั่วๆไป ผู้บริโภคสามารถบริโภคที่จุดผลิตได้เลย และไม่สามารถควบคุมมาตรฐานได้แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและรับบริการว่ามีความต้องการสอดคล้องกันหรือไม่ ผลสำเร็จจากกการขายคือ ความพอใจ ซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกัน

                5. ช่องทางการจัดจำหน่าย ( Distribution Channal ) สำหรับสินค้าทั่วไปช่องทางการจัดจำหน่ายจะมีขั้นตอนดังนี้คือ  จากผู้ผลิต ( Producer ) ไปสู่ผู้ค้าส่ง ( Wholesaler ) ต่อไปถึงผู้ค้าย่อย ( Retailer ) แล้วจึงผ่านไปถึงผู้บริโภค ( Consumer ) แต่สินค้าบริการหรือลักษณะของโรงแรมถึงแม้จะมีการผ่านมือนายหน้าซึ่งได้แก่ ตัวแทนจำหน่าย ( Travel Agent ) หรือหน่วยงานอื่น ๆ แต่สินค้าลักษณะนี้ก็ไม่สามารถจับต้องหรือมองเห็นสินค้าได้ จนกว่าผู้บริโภคจะเข้าไปใช้บริการเอง

                6. ต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่คงที่แน่นอน ( Cost Determinant ) บริการของโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความมต้องการของลูกค้าได้และประเภทของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้เสี่ยงในการเลือกซื้อบริการ ดังนั้นจึงไม่สามารถคำนวณต้นทุนของสินค้าได้แน่นอน

                7. เป็นสินค้าที่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ ( Labour ) โรงแรมจะผลิตสินค้าบริการขึ้นมาต้องอาศัยพนักงานในการผลิต ดังนั้นที่จะผลิตให้ได้มาตรฐานเหมือนกันหมดจึงค่อนขางยาก เพราะความสามารถของมนุษย์ไม่เท่ากัน แม้โรงแรมแต่ละโรงแรมจะตั้งมาตรฐานในการให้บริการของพนักงานไว้ ซึ่งต่างกับการผลิตสินค้าส่วนใหญ่จะผลิตจากเครื่องจักร จึงทำให้สินค้าออกมามีคุณภาพเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันที่สุด

 

 

ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม

1.       งานโรงแรมเป็นงานลักษณะทีมเวิร์ค ( Hotel work is teamwork )

2.       เวลาทำงานไม่เหมือนชาวบ้าน ( Unusual , working hour )

3.       ความกดดันในการทำงาน ( Pressure of work )

4.       การสื่อสารสำคัญยิ่งยวด ( Communication is vitally Important )

-          ออกคำสั่ง

-          แสดงความคิดเห็น

-          จดหมายหรือบันทึกข้อความ

-          กรอกใบสั่งซื้อ

-          จดข้อความหรือฝากข้อความ

5.       ทำงานกับคนหลายจำพวก ( Dealing with all sorts of people )

6.       เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไม่คาดคิด ( Prepared for unexpected problem )

7.       ความสุภาพอ่อนน้อมคือคำตอบ ( Courtesy is the answer )

8.       ผลตอบแทนทันควร ( Instant  Compensation )

               

ทิปแยก

ทิปรวม

ข้อดี  : -  ให้ตรงกับความคิดของแขก

             -  เป็นกำลังใจให้พนักงานตั้งใจบริการ

ข้อดี : -  มีรายได้เท่ากัน

             - ไม่เลือกบริการ

ข้อเสีย : -  เลือกปฎิบัติกับแขก

               -   อิจฉาเพื่อน

ข้อเสีย : -  ไม่ตรงตามความต้องการของแขก

 

9.       บรรยากาศที่เต็มไปมีชีวิตชีวาและความอบอุ่น ( Full of life & warmth )

-          โรงแรมมีสีสันสวยงาม รสนิยมการตกแต่ง

-          โรงแรมมีชีวิต มีผู้คนตลอดเวลา

-          โรงแรมอบอุ่น ทำงานเป็นทีมใกล้ชิด

10.    เป็นงานบริการ (  Service type of work )

11.    มีเซอร์วิสชาร์จ  เป็นรายได้ที่มาจากค่าบริการ    ประมาณ  10 % ของรายได้จากลูกค้า 

นำมาเฉลี่ยจ่ายให้กับพนักงานทุกคนเป็นสัดส่วนตามเงินเดือนประจำทุกเดือน  ซึ่งการมีเซอร์วิสชาร์ตมีข้อดีคือ

-          เสียภาษีน้อยลง

-          อัตราค่าห้องไม่สูง

12.    ข้อห้ามสำหรับพนักงานมีมากกว่า ( More Prohibitive  staff regulation )

1.)ห้ามใช้บริการของโรงแรมที่จัดไว้ให้แขก เพราะแขกไม่พอใจ เหมือนไม่เต็มใจ

บริการ , เห็นความแตกต่างมาตรฐานการบริการผิดปกติ

ยกเว้น กรณีที่ผู้บริหารพาแขกไปทานข้าวและเป็นการตรวจสอบคุณภาพบริการมาตรฐาน

2.) ไม่ขอทิปจากแขก

3.) ไม่ทำตัวสนิทสนมกับแขก

4.) ไม่พาแขกไปซื้อของ

5.) ไม่สอดรู้สอดเห็นเรื่องของแขก

6.) ไม่ซุบซิบนินทาแขก หัวเราะ

7. ) ไม่เสนอบริการอื่นที่ไม่ใช้บริการของโรงแรม

8.) ไม่เก็บรักษาของมีค่าที่บังเอิญเก็บได้

 

 

 

 

 
Hotel Staff Tips !!

ความหมายและประวัติการโรงแรม article
ประเภทของโรงแรมและการแบ่งระดับชั้น article
ระบบบริหารโรงแรม article
การจัดองค์การและหน้าที่ของงานโรงแรม article
Bell Captain / Head Porter / Chief Concierge article
คุณมีปัญหา 1 ใน 6 ข้อต่อไปนี้ ในการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ ? article
Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเขียนและพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้มาตรฐาน article
สูตรไม่ลับของการพัฒนาองค์ความรู้….สู่ตัวคุณเอง article
การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์ article
ทักษะที่จะช่วยพัฒนาความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน article
ศิลปะการพูดในการสัมภาษณ์ article
เทคนิคมือโปรสัมภาษณ์งานแบบชัวร์ article
ตัวอย่างการเขียนประวัตฺสำหรับนักศึกษาสมัครงาน article
ชนิดและกรรมวิธีของการสัมภาษณ์งาน article
Top Ten Ways to Improve Your English article
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลจำเป็นในการสมัครงาน article
ต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ article
Tense กาลเวลา ทำไมต้องเรียน แล้ว Tense มันแปลว่าอะไร article
เปลี่ยนงานอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง article
Thanking Someone ( การขอบคุณ) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน article
ข้อที่ต้องระวังในการกรอกใบสมัคร article
10 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรื่องงานที่สมัคร article
MAKING A ROOM RESERVATION การรับจองห้องพัก และ Greeting การกล่าวทักทาย articledot
Member Login : สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Thai Associations & Clubs
dot
bulletJobthaihospital.com
bulletพ.ร.บ. โรงแรม 2478
bulletTravel Directory
bulletThai Hotels Association
bulletNortheast Hotels Asso.
bulletEHK (Housekeeping Club)
bulletAccor Hotels Jobs
bulletKoh Samui's Chef Asso.
bulletHR Association of Samui
bulletTourism Thailand
bulletMini. Wages ค่าจ้างขั้นต่ำ '47
bulletHotels & Resorts News
bulletThai Hospitality News
bulletWorld Hotel News In Brief
bulletHOTELTRAVELCENTER.com
bulletChat Room คลิกเข้ามาคุยกัน !
bulletราคาห้องพักสำหรับ สมาชิก ThaiHotelStaff
dot
รายการสินค้า
dot
bulletCD Rom - English Learning
bulletShopping Cart
bulletการชำระเงิน
dot
Inter Hotels & Resorts Groups
dot
bulletAll Hotel Chains Links
bulletAccor Hotels Group
bulletBanyantree Group
bulletConrad hotels Group
bulletHyatt Hotels Group
bulletIntercontinental Group
bulletLemeridien Group
bulletMarriott Group
bulletMandarin Oriental Group
bulletPeninsula Group
bulletShangri-la Group
bulletSixsenses Group
bulletStarwood Group
bulletSummit Group
bulletZenith Hotels Group
dot
Thai Hotels & Resorts Groups
dot
bulletคลิกหางานโรงแรมและรีสอร์ท (เว็บเพื่อนบ้าน)
bulletRoyal Garden Group
bulletCentral hotels Group
bulletDusit Hotels Group
bulletAmari Group
bulletImperial Hotels Group
bulletAsia hotels Group
bulletBaiyoke Hotel Group
bulletSiam City hotels Group
bulletPinnacle hotels Group
bulletRoyal Princess Group
bulletAmbassador Group
bulletFelix hotels Group
bulletPansea Group
bulletPavilion hotels Group
bulletRegent Group
bulletKanarybay Group
bulletRoyal River Group
bulletSawasdee Hotels Group
bulletJomtien Pattaya Group
bulletChaleena Hotel Group
bulletTown InTown Hotel Group
dot
E-Card ส่งอีการ์ดให้เพื่อน
dot
bulletส่งอีการ์ดให้เพื่อนๆโรงแรม
bulletbanner add fee
dot
Other Bangkok Hotels
dot
bulletAlexanderbangkok
bulletArnoma hotel
bulletBangkokcentrehotel
bulletBangkokpalace
bulletCenturypark hotel
bulletChaophyapark.
bulletClassic Place
bulletDavis bangkok
bulletEmerald hotel
bulletEvergreen
bulletFortune hotel
bulletFour wings
bulletSukhothai Hotel
dot
Embassy สถานฑูต
dot
bulletEmbassy of USA.
bulletEmbassy of UK.
bulletThai Embassy at USA
bulletThai Consulate in Shanghai
bulletPimalai
bulletKamala Bay Terrace Resort
dot
Hotel & Tourism Universitys
dot
bulletสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการโรงแรม/ท่องเที่ยว
bulletI-Tim
bulletKasem Bundit University
bulletDusit Thani College
bulletOHAP (Oriental)
bulletTourism at Ubon Rat. U.
dot
E-Learning Web
dot
bulletธุรกิจท่องเที่ยวฯ
bulletTOEFL Listening Test
bulletTOEFL Gramma
bulletHEP thailand
dot
Other Links
dot
bulletHospitality Awards
dot
Inter Association Links
dot
bulletCalifornia Restaurant Asso.
bulletFlorida Restaurant Asso.
bulletHawaii Restaurant Asso.
dot
Thai Hospitality Links
dot
bulletChef Thai
bulletCocktail
bulletBartender
bulletThai Kitchen
dot
Foods Menu
dot
bulletTip Foods
bulletT- Aroi
bulletCulture-Thai Food
bulletThai Foods Story
dot
Visitors Report
dot
bulletสถิติผู้เข้าชมเว็บต่อวัน


call us 0895894111
ศูนย์รวมงานโรงแรมและงานบริการทั่วไทย Hospitality Jobs Center
call us 0895894111


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.ThaiHospitalityJobs.com