Set Default Page Add to Favorites Send This Page to Friend ReadyPlanet.com
dot
dot dot
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.jobthaihotel.com
รัฐพล่าน! เช็กตัวเลข กลบเสียงโวยอันดามัน article

 

 

รัฐพล่าน!เช็กตัวเลข กลบเสียงโวยอันดามัน
 
หน่วยงานรัฐร้อนตัว เร่งรวบรวมผลดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อสรุปข้อมูลแจงรัฐบาล หลังถูกทุกฝ่ายเค้นหนัก แผนปฏิบัติการฟื้นอันดามัน ยังคลานต้วมเตี้ยม แม้ผ่านมาแล้วครึ่งปีกว่า เผยสำนักปลัดคลังฯ เป็นเป้าหนักสุด สศค.ออกโรงโต้แทนแบงก์ สรุปยอดการปล่อยกู้ไปแล้ว 3 หมื่นกว่าล้านบาท พร้อมไล่บี้เร่งปล่อยกู้เขาหลักกลบเสียงโวย ส่วนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมขาดสภาพคล่องหนักวอนรัฐเหลียวมองก่อนเลิกกิจการ

หลังจากที่ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้นำเสนอข่าวในประเด็น" อันดามันไม่ฟื้น 921บริษัทปิดกิจการ"

ใน ฉบับที่2029 ระหว่างวันที่24-27 กรกฏาคม 2548 ที่ผ่านมา รวมถึงการนำเสนอข่าวเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานรัฐต่างๆของรัฐยังทำได้ไม่เต็มที่ ทำให้แผนงานต่างๆที่วางไว้ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ผสมโรงกับที่ภาคธุรกิจในพื้นที่6จังหวัดฝั่งอันดามัน ออกมาเรียกร้องอย่างต่อเนื่องถึงความไม่คืบหน้าของการฟื้นฟู รวมถึงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยนั่งไม่ติดเก้าอี้ เหมือนไฟล้นก้น เร่งรวบรวมผลสรุปการดำเนินการช่วยเหลือต่างๆกันจ้าละหวั่น เพื่อรายงานให้รัฐบาลรับทราบ

  • เร่งสรุปความช่วยเหลือโชว์ผลงานรัฐ
แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่าขณะนี้ทางสำนักงานปลัดฯกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมผลการดำเนินการช่วยเหลือด้านต่างๆจากกรณีธรณีพิบัติภัยธรรมชาติจากคลื่นยักษ์สินามิ ในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ อันได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรังและสตูล เพื่อติดตามความช่วยเหลือต่างๆ หลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้เคยอนุมัติงบประมาณออกไปในช่วงระหว่างวันที่ 11มกราคม ,16 มกราคม และ25 มกราคม 2548

ทั้งนี้เพื่อรายงานสรุปความช่วยเหลือทั้งหมด เสนอให้รัฐบาลรับทราบ ถึงความคืบหน้าในแต่ละเรื่องรวม 4 เรื่องด้วยกันได้แก่ เรื่องแรก คืองานของคณะกรรมการฟื้นฟูการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีทั้งหมด 26 โครงการ และได้รับงบกลางไปแล้วกว่า 1,101 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดได้มีการเบิกจ่ายงบไปหมดแล้ว และเพิ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผน

เรื่องที่สองเป็นงานของคณะกรรมการอำนวยการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชนพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย ที่รับผิดชอบโดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27 โครงการ ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2548 สำรองไว้ 723 ล้านบาท ล่าสุดจากข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม.48 พบว่ามีการของบไปดำเนินการวงเงิน 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบ เช่น การจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ประสบภัยพิบัติ,การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออโธสีเชิงเลข เป็นต้น

ส่วนเรื่องที่สาม เป็นงานคณะกรรมการศึกษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งมีการจัดสรรเงินกองทุนการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในปีงบประมาณ 2548 ในการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ ที่จ.นนทบุรี วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท ส่วนกิจกรรมวางเครือข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมและกิจกรรมการจัดตั้งระบบเตือนภัย กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์

  • ช่วยแต่คนตาย/คนเป็นรัฐไม่อุ้มจริง
เรื่องสุดท้าย เป็นงานของคณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ซึ่งจากรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 48 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือด้านต่างๆของคณะอนุกรรมการฯจำนวน 13 ชุด ซึ่งขณะนี้มีการเบิกจ่ายงบไปแล้ว 2.8 พันล้านบาทจากงบประมาณที่ตั้งไว้ 5,521 ล้านบาท โดยงานที่มีความคืบหน้าไปมากที่สุด จะเป็นเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ ที่เสียชีวิต บาดเจ็บ อาทิ การช่วยเหลือของคณะอนุกรรมการให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่รับผิดชอบโดยททท.จำนวน 1,935 ราย วงเงิน 6 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ช่วยเหลือไปแล้ว 1,672 ราย วงเงิน 69 ล้านบาท เป็นต้น และในส่วนของคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ คนตาย ผู้สูญหาย ไปแล้วทั้งหมด 3.2 หมื่นคน วงเงิน 127 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาชีพประมง ได้ช่วยเหลือไปแล้ว 444 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งงบไว้ว่าจะช่วยเหลือทั้งหมด 821 ล้านบาท การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ทำไปได้ 160 ล้านบาท จากเป้าหมายที่งบที่รอช่วยเหลือทั้งหมด 380 ล้านบาท นอกนั้นจะเป็นเรื่องมาตราการบูรณะฟื้นฟูช่วยเหลือส่วนราชการที่ได้รับความเสียหาย และการบูรณพื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา ยังดำเนินการได้ช้า เพราะส่วนใหญ่ติดปัญหาขั้นตอนของรัฐในการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับในส่วนของการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่รับผิดชอบโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จากข้อมูลล่าสุดพบว่ามียอดการปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 3 หมื่นกว่าล้านบาท จากวงเงินทั้งหมดที่กำหนดไว้ที่ 48,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปล่อยเพื่อรีไฟแนนซ์ ทำให้มีการกระจายการปล่อยสินเชื่อใหม่ไม่มากนัก
  • ปล่อยกู้เขาหลักแก้ครหาอุ้มหนี้รีไฟแนนซ์
ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสศค.ได้ทำการสรุปยอดการปล่อยสินเชื่อของกระทรวงการคลัง ในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ เพื่อเตรียมนำเสนอให้ครม.รับทราบ ซึ่งวงเงินสินเชื่อซ็อฟโลน 48,000 ล้านบาท ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กระจายเม็ดเงินออกไปให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อ พบว่ามีการเบิกเงินไปใช้แล้ว 3 หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งกว่า 70% เป็นการรีไฟแนนซ์ ส่วนที่เหลืออีก 30% เป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่

"ทางธนาคารจะให้ความสำคัญในการปล่อยกู้เพื่อทำรีไฟแนนซ์มากเป็นพิเศษ จึงเป็นสาเหตุให้การขอสินเชื่อใหม่ของภาคธุรกิจต้องใช้เวลาพอสมควรภายใต้วงเงินที่เหลืออยู่อีกราว 1.8 หมื่นล้านบาท ขณะที่การปล่อยสินเชื่อก็จะไม่ได้ปล่อยให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเหตุสึนามิ ทำให้จึงมีภาคเอกชนร้องเรียนในเรื่องนี้มาก"แหล่งข่าวกล่าวและว่า

โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ในพื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา ซึ่งก่อนหน้านี้ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อให้ เพราะแผนการฟื้นฟูการตลาดยังไม่ชัดเจน รวมถึงข้อสรุปการจัดวางผังเมืองใหม่ที่ตกลงกันไม่ได้ว่าระหว่างกรมโยธาธิการและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

อย่างไรก็ดี เมื่อขณะที่ได้ข้อสรุปแล้วว่ากรมโยธาฯ จะเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบจัดวางผังเองทั้งหมด ทำให้สถาบันการเงินรวมถึงธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มีแผนจะขยายการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เขาหลักแล้ว ดังนั้นโครงการต่างๆคงจะเริ่มก่อสร้างได้ โดยเฉพาะโครงการที่ไม่ได้อยู่ใกล้จุดระยะที่ต้องจัดทำผังเมือง ส่วนโครงการใดอยู่ใกล้ระยะที่ต้องจัดผังเมืองใหม่ ก็คงต้องใช้เวลาจนกว่าจะมีการจัดทำผังเมืองเสร็จ

ส่วนนโยบายของดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่เคยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุนพิเศษขึ้นมา เพื่อปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการเขาหลักโดยเฉพาะ เพื่อให้มีการขึ้นโรงแรมได้พร้อมๆกันได้ทั้งหมด ให้เปิดบริการได้เหมือนเดิม เพื่อสร้างให้เกิดบรรยากาศในการท่องเที่ยวนั้น แนวคิดนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้น

ขณะที่รัฐมนตรีว่าว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับมาตรการและแนวทางด้านการเงินในการช่วยเหลือและฟื้นฟูอันดามัน ในส่วนของพื้นที่เขาหลักนั้น ขณะนี้ภาครัฐบาลยังไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้มากนัก เนื่องจากที่ผ่านมาข้อสรุปในเรื่องผังเมืองของเขาหลักยังไม่ชัดเจน

ทำให้ในขณะนี้ยังกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ อย่างไรก็ตามรัฐจะจะดำเนินการทุกวิถีทางในการเร่งสร้างสร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลับคืนมาโดยจะมุ่งเน้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ก่อน ทั้งในเรื่องของการตลาดและการพัฒนาฯ  • ธุรกิจรับผลกระทบทางอ้อมจ่อปิดการ
    นอกจากนี้จากการสำรวจของ"ฐานเศรษฐกิจ" ต่อกรณีที่สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์

ที่ออกมายืนยันนโยบายไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากคลื่นสึนามิมาตั้งแต่ต้น พบว่าการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการกลุ่มเหล่านี้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของการขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ซึ่งจากการพูดคุยกับกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความเป็นไปได้สูงว่าหากรัฐยังไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ คงต้องทยอยเลิกกิจการ

ล่าสุดทางเรือสำราญอันดามัน ปริ๊นเซสก็ได้ปิดกิจการไปแล้ว เนื่องจากผู้โดยสารน้อยมากประกอบกับราคาน้ำมันทำให้ประสบปัญหาขาดทุน ขณะที่บางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิโดยตรงและเห็นว่าแนวโน้มท่องเที่ยวยังไม่ดี ก็หันไปทำอาชีพอื่นหรือขยายงานด้านอื่นแทนเรื่องการท่องเที่ยวบ้างแล้ว เช่น โรงแรมCasurina ที่หาดป่าตอง ซึ่งเดิมเคยเป็นกิจการของนางวัลภาวดี หงษ์หยก ก็ได้ขายกิจการให้ผู้ประกอบการรายใหม่มาทำธุรกิจอาคารพาณิชย์แทนแล้ว เป็นต้น

ต่อเรื่องนี้นายธนันต์ ตันไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทซีทราน ทราเวล จำกัด กล่าวให้ความเห็นว่าขณะนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสึนามิ รุนแรงกว่าธุรกิจทางตรงด้วยซ้ำ เพราะธุรกิจที่ได้รับความเสียหายเขาก็ปิดกิจการชั่วคราวไปจนกว่าจะปรับปรุงโรงแรมแล้วเสร็จ แต่จากนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงอย่างมาก ทำให้มีรายได้ลดลง แต่ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของพนักงานอยู่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทำให้ตอนนี้ธุรกิจต่างๆที่มีสภาพคล่องไม่มากก็ถือว่าหนักมาก โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวทางเรือ ที่คนยังไม่กล้าเดินทาง จะเห็นได้จากจำนวนเรือที่มีการใช้บริการที่ท่าเรือรัษฏา จ.ภูเก็ต ตอนนี้ต้องผลัดกันออกเรือ เพราะมีผู้โดยสารวันละแค่ 100-200 คน ลดลงจากเดิมที่จะมีผู้โดยสารหลักหลายพันคนต่อวัน

  • สยามครุยซ์เปิดใจช้ำ
ด้านนายนวิษฐ ยศะสินธุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามครุยซ์ จำกัด กล่าวเปิดใจว่าถึงสาเหตุที่ต้องปิดกิจการว่า ก่อนตัดสินใจปิดกิจการทางบริษัทได้พยายามขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อนำมาใช้เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจแต่ได้รับการปฏิเสธ เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ผู้เสียหายโดยตรงจากสึนามิ ทำให้บริษัทมีปัญหามาก เพราะมีภาระหนี้อยู่เดิมซึ่งเป็นหนี้ที่กู้มาสำหรับดำเนินธุรกิจที่ยังผูกพันอยู่ รวมถึงหนี้ใหม่ที่ต้องจ่ายในเรื่องของการขอเงินคืนของนักท่องเที่ยว เนื่องจากไม่มั่นใจในการเดินทางเที่ยวทางเรือ ผนวกกับต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มมาก ทำให้ประเมินแล้วไม่สามารถอยู่ได้ จึงต้องขอปิดกิจการชั่วคราว จนกว่าจะเคลียร์ปัญหาต่างๆจบ

  •  เอกชนจี้รัฐเร่งฟื้นโครงสร้างพื้นฐาน
นายยรรยง ข้อเพชร เจ้าของโรงแรมเขาหลัก ลากูน่า และโรงแรมเขาหลักบันดารี เปิดเผยว่าแม้ว่ารัฐจะเริ่มปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเขาหลักบ้างแล้ว แต่ยังไม่มากนัก ซึ่งล่าสุดมีการปล่อยสินเชื่อให้แล้ว 10 แห่ง อาทิ โรงแรมมุกดารา โรงแรมเขาหลัก ปาล์ม บีช โรงแรมบ้านเขาหลัก โรงแรมปะการัง โรงแรมหาดสน เป็นต้น และอยู่ระหว่างการปล่อยกู้ครั้งที่สองอีกประมาณ 6-7 แห่ง อาทิ โรงแรมเซ้าท์ซีปะการัง โรงแรมเขาหลัก ลากูน่า โรงแรมเขาหลักบันดารี เขาหลักเบย์ฟอร์น เป็นต้น มูลค่ารวมสินเชื่อกว่า 3 พันล้านบาท ทำให้ในช่วงปลายปีนี้จะมีโรงแรมเปิดให้บริการได้ 1 พันห้องจากห้องพักทั้งหมด 6-7 พันห้อง

"อีกเรื่องที่อยากขอให้ทางรัฐบาลเร่งดำเนินการควบคู่ไปกับการปล่อยกู้ คือเร่งทำการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหมด ไม่ว่าไฟฟ้า น้ำปะปา รวมไปถึงการพัฒนาระบบภูมิทัศน์ของเขาหลัก เพราะขณะนี้ยังไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเลย และยังไม่มีเจ้าภาพในการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งตนเกรงว่าหากนั้นท่องเที่ยวบางส่วนที่กลับเข้ามาเที่ยวในไฮซีซันนี้เห็นสภาพเขาหลักว่ายังไม่กลับมาเหมือนเดิมเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวปีหน้าอย่างแน่นอน"

 
Thai Hospitality News

สทท.แถลงข่าว "มั่นใจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอนาคตยังคงไปได้สวยคาดโต 10%" article
23 ชาติ ร่วมประชุมISO ท่องเที่ยว ถกมาตรฐานดำน้ำและสปา article
ผุดแผนฟื้นท่องเที่ยวโลว์ซีซัน +ททท. บัมพ์ทัวร์ริสต์ออสซีและนิวซีแลนด์กู้ตลาด รับเจ็ทสตาร์สยายปีก article
ภูเก็ตตั้งศูนย์ฉก.รับมือภัยแล้ง ล่าสุดโรงแรม article
กุนซือท่องเที่ยว เปิดคัมภีร์ฝ่าวิกฤต 49 article
โค้งสุดท้ายเที่ยวอันดามันเริ่มฟื้น เผยอัตราเข้าพักพุ่งเป็น 70 % article
รร. ภูเก็ตใช้ ซี-คอมเมิร์ซ มั่นใจยอดจองห้องเพิ่มแน่ article
บุญรอดเดินหน้ารุกธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เตรียมผุดรีสอร์ทหรู 6 ดาว article
ถึงคราขาใหญ่ ถูกเฉือนที่ดิน เซ่นผังใหม่พีพี article
ติงกองประกวดมิสยูนิเวิร์ส พานางงามล่องเรือถ่ายภาพติดฉากหลังวัดอรุณฯ article
(May 12, 2005) ไทยต้องการทัวร์ริสต์ โกล์ด การ์ด article
(May 7, 2005) สภาทนายกระทุ้งรัฐช่วยชีวิตคนจากไฟไหม้...ดันเจ้าของอาคารสูงติดหน้ากากกันควันพิษ article
(Apr. 18, 2005) ตลาดเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์อนาคตใส หวั่น พ.ร.บ.โรงแรม ส่งผลกระทบรายเล็ก article
เที่ยวที่ไหน...ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา" article
เที่ยวไทยฟื้นทัวร์ริสต์เพิ่ม ห้องพักพุ่ง 30 % article
เทงบ 2 หมื่นล.พัฒนาระบบขนส่ง ฟื้นภาพธุรกิจ - ท่องเที่ยวอันดามัน article
รัฐหักคอกลุ่มทุนเกาะพีพี แลกที่ดิน 270 ไร่ย้ายขึ้นเขา (ตรงต้นไทร) article
เครือเซ็นทรัล โหมทำตลาด article
ทอท.ดึงกลุ่มแอคคอร์บริหารโรงแรมสุวรรณภูมิ article
ดึงเวิล์ดแบงก์ปล่อยสินเชื่อ WTO เสนอ 4 แผนฟื้นท่องเที่ยวประเทศประสบภัยสึนามิ article
เสียงก้องจากภูเก็ต.....คลื่นยักษ์ไม่ระคาย....ไข่มุกอันดามัน article
เซ็นทรัลกระบี่เบย์เปิด ส.ค. ปีหน้า จับลูกค้าตลาดบน article
คาร์ลสันฯฟื้นเชนโรงแรมรีเจ้นท์กรุงเทพ article
สุโขทัยบุกไมซ์ หลังรับโรงแรมน่าพักที่ 2 ของโลก article
นักธุรกิจเชียงใหม่จับมือทุนสิงคโปร์ ทุ่มงบ 500 ล.ผุด รร.หรู"แมนดาริน" article
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลภัตตาคารดีเด่นถึง 2 รางวัล article
อบต.เกาะกรูด ฟัน ร.ร. รีสอร์ท จงใจเลี่ยงกฎหมาย article
"แกรนด์ ไฮแอท" ทุ่ม 100 ล. ผุดห้องประชุม-จัดเลี้ยงใหม่ ยกสไตล์บ้านหรูมาไว้ในโรงแรม article
N-PARK ค้ำหนี้ 'แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท' ทหารไทย-กรุงศรีฯ รับจำนำหุ้น 6.2 ล้าน article
ทุ่ม1.5 พันล้าน ผุด 5 ดาวพัทยา รับสนามบินใหม่ article
"ภูเก็ตรีสอร์ท"ทุ่มงบพันล้าน ผุด 2 โรงแรมใหม่ภูเก็ต article
เซ็นทรัลเตรียมเปิดโรงแรมใหม่ 4 แห่ง ดันรายได้พุ่ง 5 พันล้าน article
ททท.เป็นเจ้าภาพจัดงาน PATA Travel Mart 2004 (PTM 2004) article
รามายานา รีสอร์ท เกาะช้าง รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว article
เพนนินซูล่าฯทุ่มร่วมพันล้าน รุกธุรกิจโรงแรมระดับหรูทั้งที่เกาะสมุย-ภูเก็ต article
มัลดีฟส์หวั่นสาบสูญหลังโดน‘สึนามิ’ขย้ำ article
ททท.เร่งแผนฟื้นฟูแหล่งเที่ยวที่ประสบภัย สึนามิ article
สึนามิถล่มใต้ : ผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยว article
ภาพข่าว Zunami ธรณีภิบัติ ครั้งร้ายแรงของโลก article
อาเคเดียทุ่ม 1.2พันล.ผุด 2รร.ใหม่ ชูคอนเซ็ปท์เล็กแต่หรูรับไฮเอ็นท์ article
ผู้ประกอบการไทยโดดร่วมวงธุรกิจโรงแรมเปิดบูทีจ article
เชนโรงแรมลุยโลว์คอสต์ตจว. articledot
Member Login : สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Thai Associations & Clubs
dot
bulletJobthaihospital.com
bulletพ.ร.บ. โรงแรม 2478
bulletTravel Directory
bulletThai Hotels Association
bulletNortheast Hotels Asso.
bulletEHK (Housekeeping Club)
bulletAccor Hotels Jobs
bulletKoh Samui's Chef Asso.
bulletHR Association of Samui
bulletTourism Thailand
bulletMini. Wages ค่าจ้างขั้นต่ำ '47
bulletHotels & Resorts News
bulletThai Hospitality News
bulletWorld Hotel News In Brief
bulletHOTELTRAVELCENTER.com
bulletChat Room คลิกเข้ามาคุยกัน !
bulletราคาห้องพักสำหรับ สมาชิก ThaiHotelStaff
dot
รายการสินค้า
dot
bulletCD Rom - English Learning
bulletShopping Cart
bulletการชำระเงิน
dot
Inter Hotels & Resorts Groups
dot
bulletAll Hotel Chains Links
bulletAccor Hotels Group
bulletBanyantree Group
bulletConrad hotels Group
bulletHyatt Hotels Group
bulletIntercontinental Group
bulletLemeridien Group
bulletMarriott Group
bulletMandarin Oriental Group
bulletPeninsula Group
bulletShangri-la Group
bulletSixsenses Group
bulletStarwood Group
bulletSummit Group
bulletZenith Hotels Group
dot
Thai Hotels & Resorts Groups
dot
bulletคลิกหางานโรงแรมและรีสอร์ท (เว็บเพื่อนบ้าน)
bulletRoyal Garden Group
bulletCentral hotels Group
bulletDusit Hotels Group
bulletAmari Group
bulletImperial Hotels Group
bulletAsia hotels Group
bulletBaiyoke Hotel Group
bulletSiam City hotels Group
bulletPinnacle hotels Group
bulletRoyal Princess Group
bulletAmbassador Group
bulletFelix hotels Group
bulletPansea Group
bulletPavilion hotels Group
bulletRegent Group
bulletKanarybay Group
bulletRoyal River Group
bulletSawasdee Hotels Group
bulletJomtien Pattaya Group
bulletChaleena Hotel Group
bulletTown InTown Hotel Group
dot
E-Card ส่งอีการ์ดให้เพื่อน
dot
bulletส่งอีการ์ดให้เพื่อนๆโรงแรม
bulletbanner add fee
dot
Other Bangkok Hotels
dot
bulletAlexanderbangkok
bulletArnoma hotel
bulletBangkokcentrehotel
bulletBangkokpalace
bulletCenturypark hotel
bulletChaophyapark.
bulletClassic Place
bulletDavis bangkok
bulletEmerald hotel
bulletEvergreen
bulletFortune hotel
bulletFour wings
bulletSukhothai Hotel
dot
Embassy สถานฑูต
dot
bulletEmbassy of USA.
bulletEmbassy of UK.
bulletThai Embassy at USA
bulletThai Consulate in Shanghai
bulletPimalai
bulletKamala Bay Terrace Resort
dot
Hotel & Tourism Universitys
dot
bulletสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการโรงแรม/ท่องเที่ยว
bulletI-Tim
bulletKasem Bundit University
bulletDusit Thani College
bulletOHAP (Oriental)
bulletTourism at Ubon Rat. U.
dot
E-Learning Web
dot
bulletธุรกิจท่องเที่ยวฯ
bulletTOEFL Listening Test
bulletTOEFL Gramma
bulletHEP thailand
dot
Other Links
dot
bulletHospitality Awards
dot
Inter Association Links
dot
bulletCalifornia Restaurant Asso.
bulletFlorida Restaurant Asso.
bulletHawaii Restaurant Asso.
dot
Thai Hospitality Links
dot
bulletChef Thai
bulletCocktail
bulletBartender
bulletThai Kitchen
dot
Foods Menu
dot
bulletTip Foods
bulletT- Aroi
bulletCulture-Thai Food
bulletThai Foods Story
dot
Visitors Report
dot
bulletสถิติผู้เข้าชมเว็บต่อวัน


call us 0895894111
call us 0895894111
call us 0895894111
ศูนย์รวมงานโรงแรมและงานบริการทั่วไทย Hospitality Jobs Center


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.ThaiHospitalityJobs.com